to QR or not to QR

Middels deze QR-code bereik je GRATIS en GEMAKKELIJK een collectie (klank)beeldgedichten

  • in 1,2 of 3 talen
  • uit en over Friesland.

Een KLANK-BEELD-GEDICHT is een (meestal kort vers), ingebed in een bijpassende afbeelding en voorzien van een bijpassende klank.

Als versvorm geef ik de voorkeur aan haiku of senryu (oorsprong Japan) vanwege de diepliggende betekenissen. De bovenlaag van de haiku is een natuurgedicht, de onderliggende betekenis wordt gegeven door de persoon die er kennis van neemt. De senryu is juist geënt op een persoonlijke belevenis/ ervaring. Beide versvormen zijn opgedeeld in drie regels van vijf, zeven en vijf lettergrepen.